Start Systemy

Poznaj systemy z oferty Scrol

Wentylacja, Klimatyzacja, Oddymianie, Napowietrzanie – wszystkie urządzenia zapewniające komfort i bezpieczeństwo składają się na systemy, które tworzone są z myślą o optymalnym rozwiązaniu dla konkretnego budynku. My pomożemy Ci stworzyć i wybrać taki system, który usatysfakcjonuje nie tylko każdego inwestora, ale docelowo również użytkownika końcowego.

Wentylacja parkingów i garaży podziemnych

System wentylacji bytowej i oddymiania parkingów i garaży podziemnych składający się z wentylatorów strumieniowych, osiowych, detektorów i tablic ostrzegawczych, uzupełniony o automatykę zasilająco-sterującą. Poprawia komfort i zapewnia bezpieczeństwo użytkowników oraz ekip ratowniczych w trakcie pożaru. 

WIĘCEJ
Oddymianie klatek schodowych

System oddymiania klatek schodowych z grawitacyjnym usuwaniem dymu przez klapę oddymiającą zlokalizowaną w stropie oraz mechaniczną kompensacją w formie wentylatora napowietrzającego z punktem nawiewnym na najniższej kondygnacji.

WIĘCEJ
Zapobieganie zadymieniu

System różnicowania ciśnienia dla m.in. klatek schodowych, przedsionków p.poż. i szybów windowych . Stanowi najbezpieczniejsze rozwiązanie polegające na zapobieganiu przedostawania się dymu w trakcie pożaru do stref ewakuacji, gwarantując wolną od dymu drogę ucieczki z budynku.

WIĘCEJ

Systemy wentylacji pożarowej - co warto wiedzieć?

W procesie projektowania i realizacji obiektów budowlanych niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zarówno budynku, jak i ludzi w nim przebywających. Jednym z kluczowych elementów tej ochrony jest skuteczny system wentylacji pożarowej. Chcąc wyjść temu naprzeciw oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji w strefach zagrożonych pożarem takich, jak parkingi podziemne, tunele komunikacyjne, hale magazynowe czy klatki schodowe. W zależności od potrzeb możemy wyposażyć Twoją instalację w wentylatory oddymiające, automatykę sterującą czy system detekcji gazów CO/LPG, jak również zapewnić usługę montażu, okablowania oraz uruchomienia całego systemu wentylacji pożarowej. W ramach pełnego zakresu prac zapewniamy obsługę inwestycji począwszy od projektu, aż po odbiór końcowy.

Zakres usług w ramach systemu:

 • icon
  Dostawa urządzeń
  Dostawa urządzeń

  Oferujemy dostawę wysokiej jakości urządzeń wentylacyjnych do pracy w instalacjach oddymiania, napowietrzania, zapobiegania zadymieniu, wentylacji bytowej i przemysłowej. Wszystkie urządzenia posiadają wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • Dostawa automatyki
  Dostawa automatyki

  Zapewniamy dostawę certyfikowanej automatyki zasilająco-sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi. Oferowane przez nas systemy sterowania gwarantują niezawodną pracę instalacji zarówno w czasie pożaru, jak i w trybie wentylacji bytowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami automatyka posiada Krajową Ocenę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

 • icon
  Dostawa detekcji i tablic ostrzegawczych
  Dostawa detekcji i tablic ostrzegawczych

  Świadczymy usługi w zakresie dostawy systemów detekcji gazów w garażach podziemnych, w strefach zagrożenia wybuchem, instalacjach przemysłowych oraz systemach zapewnienia komfortu. W skład oferty wchodzą przede wszystkim detektory CO i LPG oraz tablice ostrzegawcze, a dodatkowo naszą ofertę uzupełniają detektory dwutlenku węgla, metanu, NOx, czy czynników chłodniczych.

 • icon
  Okablowanie urządzeń
  Okablowanie urządzeń

  Jedną z oferowanych usług jest wykonanie instalacji tras kablowych wraz z dostawą i montażem okablowania. Zapewniamy sterowanie, zasilanie i monitorowanie urządzeń takich jak wentylatory oddymiające, bytowe, klapy ppoż., centrale zasilająco-sterujące i detektory gazów. Korzystamy wyłącznie z produktów sprawdzonych dostawców, takich jak TECHNOKABEL, BITNER czy BAKS.

 • icon
  Opracowanie dokumentacji projektowej
  Opracowanie dokumentacji projektowej

  Kompleksowa obsługa inwestycji obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej. W zależności od zaawansowania inwestycji możemy zapewnić projekt koncepcyjny, budowlany, techniczny lub wykonawczy wraz z opracowaniem symulacji CFD. Każdą naszą realizację kończymy dostarczeniem pełnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania odbioru końcowego instalacji.

 • icon
  Montaż urządzeń
  Montaż urządzeń

  W ramach realizacji wykonujemy montaż mechaniczny dostarczanych urządzeń. Oferowany zakres może obejmować także dostawę i montaż dedykowanych konstrukcji wsporczych. Wszelkie prace montażowe prowadzone są przez profesjonalne, wysoko wykwalifikowane ekipy instalacyjne, przy wykorzystaniu wyłącznie dedykowanych, systemowych materiałów.

 • icon
  Obsługa inwestycji
  Obsługa inwestycji

  Prowadzone przez nas prace nadzorowane są przez doświadczonych kierowników robót sanitarnych i elektrycznych, posiadających pełne uprawnienia budowlane. Profesjonalna obsługa inwestycji gwarantowana jest zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, poprzez zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

 • icon
  Próby dymowe
  Próby dymowe

  Na etapie prac odbiorowych wykonujemy próby zadymienia, mające na celu weryfikację poprawności działania zastosowanego systemu. W zależności od potrzeb próby dymowe przeprowadzane są przy użyciu zimnego lub gorącego dymu. 

Strefa projektanta:

 • icon
  Koncepcje projektowe
  Koncepcje projektowe

  Służymy swoim doświadczeniem już na etapie projektowania instalacji. Opracowujemy zarówno wstępne założenia niezbędne do opracowania projektów architektoniczno-konstrukcyjnych, jak również szczegółowe wytyczne branżowe na etapie finalnych projektów technicznych i wykonawczych. Z naszej strony możesz liczyć na opracowanie techniczne w formie opisowej i rysunkowej, które ułatwi i przyspieszy Twoją pracę przy projektowaniu instalacji wentylacji pożarowej.

 • icon
  Dobór urządzeń
  Dobór urządzeń

  Nasi doświadczeni doradcy techniczni pomogą w doborze urządzeń do Twojego projektu. Dzięki kilkunastoletniej współpracy ze stałymi dostawcami zdobyliśmy szczegółową wiedzę na temat oferowanych produktów. Warto skorzystać z naszego doświadczenia, dzięki któremu rozwiązania projektowe uwzględniać będą urządzenia najbardziej optymalne zarówno pod kątem technicznym jak i ekonomicznym.

 • icon
  Symulacje CFD
  Symulacje CFD

  Projektowane instalacje wentylacji pożarowej w wielu przypadkach wymagają potwierdzenia skuteczności działania, dlatego w naszej ofercie znajdziesz również opracowanie symulacji komputerowych CFD. Dzięki naszemu wsparciu Twój projekt zostanie uzupełniony o raport z przeprowadzonej analizy wraz z uzgodnieniem przez niezależnego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych dającym gwarancję zgodności Twojego projektu z obowiązującymi przepisami.

 • icon
  Wytyczne elektryczne
  Wytyczne elektryczne

  W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu wentylacji pożarowej niezbędna jest jego koordynacja z branżą elektryczną. Z naszej strony możesz liczyć na opracowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej uwzględniających m.in. bilans mocy, matrycę sterowań, schematy blokowe czy listy kablowe.

 • icon
  Uzgodnienia międzybranżowe
  Uzgodnienia międzybranżowe

  Na etapie uzgodnień projektowych zapewniamy koordynację z branżą architektoniczno-konstrukcyjną oraz sanitarną. Współpraca z nami na tak wczesnym etapie projektu pozwoli na dostosowanie architektury obiektu do wymagań systemu wentylacji pożarowej, w tym lokalizacji i wielkości szachtów oddymiających i nawiewnych, a także uniknięcie kolizji z elementami instalacji sanitarnych. 

 • icon
  Dokumentacja techniczna urządzeń
  Dokumentacja techniczna urządzeń

  Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posiadają dopuszczenia niezbędne do wprowadzenia produktów do obrotu. Do każdego projektowanego elementu instalacji przygotowujemy pakiet dokumentacji potrzebny do opracowania m.in. kart materiałowych, a także do uzyskania końcowych odbiorów systemów.

 • icon
  Szkolenia techniczne
  Szkolenia techniczne

  Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, dlatego oferujemy organizację szkoleń technicznych i produktowych, na których prezentujemy bardzo szczegółowe wytyczne z zakresu projektowania instalacji wentylacji pożarowych. W zależności od potrzeb spotkanie szkoleniowe może  się odbyć u Ciebie w biurze, w sali konferencyjnej w siedzibie naszej firmy lub na platformie online.

 • icon
  Narzędzia do projektowania
  Narzędzia do projektowania

  Udostępniamy materiały i oprogramowanie pomocne przy samodzielnych pracach projektowych. Możesz skorzystać z naszego bezpłatnego programu doborowego QuickFan, posiadającego bazę  wszystkich oferowanych przez nas wentylatorów, a także wiele narzędzi do obliczeń m.in. oporów powietrza, akustyki czy wydajności systemów różnicowania ciśnienia. Dysponujemy również obszerną bazą rysunków dostępnych w plikach edytowalnych 2D i 3D, które znajdziesz na platformie traceparts.com. 

Strefa instalatora:

 • icon
  Doradztwo techniczne
  Doradztwo techniczne

  Nasza wyspecjalizowana kadra inżynierów pomoże Ci w rozwiązaniu problemów technicznych. Oferujemy nasze wsparcie począwszy od doboru urządzeń i innych elementów instalacji, przez wytyczne montażowe, w tym rysunki i schematy,  kończąc na dostarczeniu pełnej dokumentacji technicznej do odbiorów końcowych inwestycji. 

 • icon
  Oferty handlowe
  Oferty handlowe

  Opracowujemy kosztorysy instalacji oraz wyceny poszczególnych elementów systemów wentylacji pożarowej i bytowej. Z naszej strony możesz liczyć na szczegółową i rzetelną ofertę, którą będziesz mógł wykorzystać przy opracowaniu zakresu Twoich usług w postępowaniach przetargowych i dla klientów indywidualnych.

 • icon
  Realizacja inwestycji
  Realizacja inwestycji

  W ramach współpracy z nami możesz również skorzystać z kompleksowej obsługi inwestycji. Wykonujemy montaż i okablowanie dostarczanych przez nas urządzeń, zapewniamy nadzór kierownika robót oraz przeprowadzamy testy, rozruchy, kalibracje i próby odbiorcze.

 • icon
  Gwarancje i serwis
  Gwarancje i serwis

  Oferujemy obsługę posprzedażową w formie serwisu i gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace. Nasz autoryzowany serwis świadczy usługi zarówno w ramach przeglądów gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych.

Builder guy
Wentylacja parkingów i garaży podziemnych Zapobieganie zadymieniu Oddymianie klatek schodowych Wentylacja tuneli
Wentylacja parkingów i garaży podziemnych

SYSTEM WENTYLACJI PARKINGÓW I GARAŻY PODZIEMNYCH

Oferujemy kompleksową dostawę systemu oddymiania strumieniowego w parkingach podziemnych. Zależnie od potrzeb wyposażymy Twoją instalację w wentylatory oddymiające, bytowe, automatykę sterującą czy system detekcji gazów CO/LPG, jak również zapewnimy usługę montażu, okablowania oraz uruchomienia całego systemu wentylacji hali garażowej. W ramach pełnego zakresu prac zapewniamy obsługę inwestycji począwszy od projektu, aż po odbiór końcowy.

 • Wentylatory oddymiające
 • Wentylatory strumieniowe
 • Wentylatory bytowe
 • Detekcja CO i LPG
 • Tablice ostrzegawcze
 • Centrale zasilająco-sterujące
 • Okablowanie

WIĘCEJ
Zapobieganie zadymieniu

SYSTEM RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA DLA KLATEK SCHODOWYCH, PRZEDSIONKÓW P.POŻ. I SZYBÓW WINDOWYCH

W naszym asortymencie znajdziesz kompletny system zapobiegania zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. Oferujemy certyfikowany zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia, składający się z jednostki napowietrzającej oraz automatyki z zaawansowanymi sterownikami. W ramach realizacji wykonujemy montaż, okablowanie, uruchomienie i kalibrację całego systemu, a także przeprowadzamy próby odbiorcze zgodnie z normą PN-EN 12101-6. 

 • Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia
 • Okablowanie
 • Kalibracja systemu
 • Próby odbiorcze

WIĘCEJ
Oddymianie klatek schodowych

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH PRZEZ KLAPĘ DYMOWĄ Z NAWIEWEM MECHANICZNYM

W zakresie realizowanych systemów wentylacji pożarowej znajdziesz oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym. Poza dostawą jednostek napowietrzających i automatyki sterującej oferujemy szeroki wachlarz elementów do uzupełnienia systemu takich jak klapy dymowe, czujniki dymu czy przyciski oddymiania. Zakres prac możemy zakończyć montażem urządzeń i okablowaniem systemu. 

 • Wentylatory napowietrzające osiowe
 • Wentylatory napowietrzające ścienne z klapą
 • Centrale zasilająco sterujące
 • Klapy i okna dymowe
 • Detekcja pożaru
 • Elementy do przewietrzania

WIĘCEJ
Wentylacja tuneli

WENTYLACJA BYTOWA I ODDYMIANIA TUNELI DROGOWYCH

W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania dla wentylacji tuneli drogowych. Zapewniamy dostawę wentylatorów strumieniowych i osiowych oddymiających o odpowiednich parametrach i gabarytach dla takich inwestycji. Możesz liczyć na naszą fachową pomoc w projektowaniu i doborze odpowiednich urządzeń, a także pomoc techniczną w zakresie doradztwa montażowego czy okablowania. 

 • Wentylatory oddymiające osiowe
 • Wentylatory strumieniowe tunelowe

WIĘCEJ

Poznaj nasze doświadczenie

APARTAMENTY KAROLINKI II GLIWICE
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
DWORZEC KOLEJOWY GDAŃSK GŁÓWNY
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
APARTAMENTY WYSZYŃSKIEGO BIAŁYSTOK
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
ATAL RESIDENCE ZABŁOCIE
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
APARTAMENTY ZAKOPIAŃSKIE
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
APARTAMENTY ZAMKOWE RZESZÓW
2014 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
ATAL BALTICA TOWERS GDAŃSK
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
ATAL CITY SQUARE II WROCŁAW
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
AWICENNY WROCŁAW
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
BIBLIOTEKA KLUBU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH DĘBLIN
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
BLISKA WOLA WARSZAWA ETAP D
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
BULWAR STAROMIEJSKI WROCŁAW
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
BURSA GDAŃSKA
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
CENTRUM HANDLOWE METROPOLIA GDAŃSK
2016 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID”
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
DOM MODY KLIF WARSZAWA
2017 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
DORZECZE LEGNICKIEJ ETAP III WROCŁAW
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
FRANCUSKA PARK VII KATOWICE
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
K&M DELIKATESY WARSZAWA
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
MERKURY MARKET BIELSKO-BIAŁA
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
MUZEUM BURSZTYNU GDAŃSK
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO WARSZAWA
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
OSIEDLE NEPTUN ZĄBKI
2018 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
PALIO OFFICE PARK B GDAŃSK
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
PORT POPOWICE WROCŁAW ETAP III
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
PROMENADY WROCŁAWSKIE
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
PROMENADY ZITA
2015 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
SOKOLSKA 30 TOWERS KATOWICE
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
SOLEIL DE MALTA POZNAŃ
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
WATERFRONT GDYNIA
2015 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
WĘZEŁ CHYLONIA GDYNIA
2021 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
WIEŻA CIŚNIEŃ ZABRZE
2020 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
ZA BRAMKĄ POZNAŃ
2016 r.
ZOBACZ WIĘCEJ
ZAJEZDNIA POZNAŃ
2019 r.
ZOBACZ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami!

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Wojciech Olszak
REGION ZACHÓD
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Szostak
REGION CENTRUM
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Andrzej Rosiecki
REGION WSCHÓD
Siedziba firmy
REGION PÓŁNOC
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mikołaj Przekwas
REGION PÓŁNOC
Kierownik Działu Wentylacji Pożarowej
Mariusz Majerski
WENTYLACJA POŻAROWA
Lub zostaw swoje dane. Odezwiemy się!