Start Produkty Centrale wentylacyjne CENTRALA SEKCYJNA typu SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu leżącym

CENTRALA SEKCYJNA typu SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu leżącym

Symbol
SOLANO LASER RADIAL

Krótki opis:

Centrale wentylacyjne nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne o szerokiej gamie zastosowań o modułowej konstrukcji i łatwej konfiguracji wielu dostępnych sekcji.


Główne cechy produktu:
 • 12 dostępnych wielkości urządzeń w typoszeregu 
 • Zakres wydajności od  500 do 130 000 m3/h
 • Konfiguracja: nawiew obok wywiewu
 • Wykonanie do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków
 • Mała wysokość centrali, zmniejszone obciążenie podłoża
 • Sztywna konstrukcja szkieletowa, izolacja z niepalnej wełny mineralnej 
 • Odzysk ciepła: wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy, glikolowy i obrotowy; wymiennik krzyżowy, recyrkulacja

Opis produktu

Centrale wentylacyjne SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu leżącym pomyślane są jako centrale nawiewno-wywiewne o lokalizacji części nawiewnej i wyciągowej centrali obok siebie. Tak skonfigurowane urządzenia idealnie znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zależy nam na ograniczeniu wysokości centrali czy to ze względu na dopuszczalną wysokość pomieszczenia, lub budynku, czy też mając na uwadze łatwy dostęp serwisowy do każdej sekcji centrali. Jednocześnie tak skonfigurowane centrale charakteryzują się mniejszym obciążeniem podłoża.

Dostępne sekcje funkcjonalne umożliwiają zrealizowanie wszystkich procesów obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza. Charakterystyka central SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu leżącym sugeruje stosowanie odzysku ciepła na wymienniku przeciwprądowym, jednakże nie przekreśla to zastosowania odzysku glikolowego, recyrkulacji (jako dodatkową lub jedyny funkcję), czy nawet wymiennika obrotowego.

Konstrukcja central SOLANO LASER RADIAL opiera się na szkieletowej konstrukcji z profili aluminiowych i montowanych na niej stałych, otwieranych bądź zdejmowanych osłon wykonanych z blachy ocynkowanej (z zewnątrz dodatkowo zabezpieczonej antykorozyjnie) i wypełnienia z niepalnej wełny mineralnej grubości min 50 mm.

Powyższe zalety nabierają szczególnego znaczenia wszędzie tam gdy potrzebujemy urządzenia o dużym wydatku powietrza zlokalizowanego na dachu hali, które ma nam zapewnić również klimatyzację pomieszczeń. I właśnie o takich obiekty mieliśmy na myśli projektując centrale SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu leżącym

Zastosowanie

HALE PRZEMYSŁOWE
BUDYNKI BIUROWE

Dostępne sekcje funkcjonalne:

 • Filtracja: filtr działkowy od G3 do F9, 
 • Filtracja: filtr kieszeniowy od G3 do F9, 
 • Filtracja: filtry elektrostatyczne, węglowe, metalowe
 • Dezynfekcja: lampy UV
 • Wentylacja: sekcje wentylatorowe jedno i wielowentylatorowe; wentylatory promieniowo-osiowe z silnikami AC z falownikami lub EC 
 • Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy, wymiennik krzyżowy, odzysk glikolowy, recyrkulacja, wymiennik obrotowy (również z rotorem higroskopijnym lub sorpcyjnym),
 • Podgrzewania powietrza: nagrzewnica wodna lub elektryczna, moduł gazowy, wymienniki współpracujące z rewersyjną pompą ciepła  
 • Chłodzenie powietrza: chłodnice wodne lub z bezpośrednim odparowaniem; możliwość pracy z rewersyjną pompą ciepła  
 • Nawilżanie: nawilżacz wodny, nawilżacz parowy elektrodowy lub rezystancyjny
 • Tłumienie hałasu: tłumiki o długości kulisy 600, 900, 1200 lub 1800 mm

Poznaj wszystkie korzyści

Inne z tej kategorii

Skontaktuj się z nami!

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Wojciech Olszak
REGION ZACHÓD
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Szostak
REGION CENTRUM
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Andrzej Rosiecki
REGION WSCHÓD
Siedziba firmy
REGION PÓŁNOC
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mikołaj Przekwas
REGION PÓŁNOC
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
Artur Rathnów
CENTRALE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE
Lub zostaw swoje dane. Odezwiemy się!