BESTSELLER

Detektor tlenku węgla

Symbol
GUARD-CO

Short description:

Mikroprocesorowy, dwuprogowy detektor tlenku węgla do wykrywania przekroczeń stężeń gazu CO w garażach, parkingach, tunelach i innych pomieszczeniach narażonych na ekspozycję toksycznego gazu,przystosowany do pracy w systemie DE-TOX


Main product features:
  • sensor elektrochemiczny,
  • detektor 3-progowy
  • możliwość podłączenia głowicy wyniesionej LPG
  • możliwość stosowania również w przestrzeniach nieogrzewanych

Opis produktu

Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Use

UNDERGROUND CAR PARKS
RESIDENTIAL BUILDINGS
INDUSTRIAL BUILDINGS
OFFICE BUILDINGS
HOTELS
SERVICE BUILDINGS
COMMERCIAL FACILITIES
TUNELE

Dane techniczne

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central, a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość toksycznego tlenku węgla jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego w detektorach 2 progowych (lub średnia ważona 15 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego i średnia ważona 1 minutowa dla 3 progu alarmowego w detektorach 3 progowych). Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Wyposażenie dodatkowe

Do detektora przewidziano możliwość podłączenia wyniesionej głowicy pomiarowej GUARD-LPG-SENSOR analizującej skład chemiczny powietrza pod kątem zawartości w nim nadmiernych stężeń propanu butanu (LPG).

Explore all the benefits

Others in this category

Contact us!

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Wojciech Olszak
REGION ZACHÓD
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Szostak
REGION CENTRUM
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Andrzej Rosiecki
REGION WSCHÓD
Siedziba firmy
REGION PÓŁNOC
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mikołaj Przekwas
REGION PÓŁNOC
Product Manager Systemów Napowietrzania
Mateusz Winiarczyk
WENTYLACJA POŻAROWA
Or leave your details. We will get back to you!