Detektor propanu-butanu

Symbol
GUARD-LPG

Kurzbeschreibung:

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu LPG w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu.


Wichtigste Produktmerkmale:
  • sensor półprzewodnikowy,
  • detektor 2-progowy
  • możliwość stosowania również w przestrzeniach nieogrzewanych

Opis produktu

Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Anmeldung

TIEFGARAGEN
WOHNGEBÄUDE
INDUSTRIEHALLEN
BÜROGEBÄUDE
HOTELS
DIENSTLEISTUNGSGEBÄUDE
KOMMERZIELLE EINRICHTUNGEN
TUNELE

Dane techniczne

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central, a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość toksycznego gazu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Dodatkowe wyposażenie

Elektroniczny układ pomiarowy jednostki bazowej analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Pomiary dokonywane są jednocześnie - układ analizuje zawartość zarówno tlenku węgla w jednostce bazowej jak i stężenie LPG w głowicy wyniesionej. Pomiar zawartości LPG jest realizowany dla wartości chwilowych dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Entdecken Sie alle Vorteile

Andere in dieser Kategorie

Kontaktieren Sie uns!

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Wojciech Olszak
REGION ZACHÓD
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Szostak
REGION CENTRUM
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Andrzej Rosiecki
REGION WSCHÓD
Siedziba firmy
REGION PÓŁNOC
Product Manager Systemów Napowietrzania
Mateusz Winiarczyk
DZIAŁ WENTYLACJI POŻAROWEJ
Oder hinterlassen Sie Ihre Daten. Wir werden auf Sie zurückkommen!