Start Produkte Centrale wentylacyjne CENTRALA SEKCYJNA typu SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu stojącym

CENTRALA SEKCYJNA typu SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu stojącym

Symbol
SOLANO LASER RADIAL

Kurzbeschreibung:

Centrale wentylacyjne nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne o szerokiej gamie zastosowań o modułowej konstrukcji i łatwej konfiguracji wielu dostępnych sekcji.


Wichtigste Produktmerkmale:
 • 13 dostępnych wielkości urządzeń w typoszeregu 
 • Zakres wydajności od  500 do 130 000 m3/h
 • Konfiguracja: układ pionowy nawiew nad wywiewem lub wywiew nad nawiewem
 • Swoboda konfiguracji, dopasowanie do wymogów projektu
 • Wykonanie do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków
 • Sztywna konstrukcja szkieletowa, izolacja z niepalnej wełny mineralnej 
 • Odzysk ciepła: wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy, glikolowy i obrotowy; wymiennik krzyżowy, recyrkulacja

Opis produktu

Centrale wentylacyjne SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu stojącym pomyślane są jako urządzenia mające sprostać nawet najbardziej wysublimowanym oczekiwaniom naszych klientów.

Konstrukcja central, mnogość sekcji i solidność konstrukcji central  SOLANO LASER RADIAL umożliwia bardzo dużą swobodę konfiguracji i rozbudowy urządzeń. Właśnie te centrale stanowią osnowę większości niestandardowych rozwiązań central, które jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom, zazwyczaj, wg ich indywidualnych wymogów. Centrale te mogą być wykonane chociażby w wersji z lepszą izolacją termiczną i akustyczną (w tym również z płyty warstwowej PUR), dodatkową izolacją mostków cieplnych, bądź w wersji do pracy w środowisku agresywnym czy zagrożenia wybuchem (ATEX) czy chociażby niestandardowym układem króćców wloty i wylotu powietrza,

Dostępne sekcje funkcjonalne umożliwiają zrealizowanie wszystkich procesów obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza. Charakterystyka central SOLANO LASER RADIAL w wykonaniu stojącym umożliwia zastosowanie odzysku ciepła na wymienniku przeciwprądowym, obrotowym, odzysku glikolowego oraz recyrkulacji (jako dodatkową lub jedyny funkcję). Z kolei przekrój centrali nawiewnej, czy wysiewnej zbliżony do kwadratu zmniejsza opory wewnętrzne centrali i ułatwia stosowanie większych wentylatorów pracujących dzięki czemu uzyskujemy większą sprawność układu oraz mniejszy hałas. I chociażby dlatego centrale te stosowane są do wentylacji bytowej garaży podziemnych. 

Standardowa konstrukcja central SOLANO LASER RADIAL opiera się na szkieletowej konstrukcji z profili aluminiowych i montowanych na niej stałych, otwieranych bądź zdejmowanych osłon wykonanych z blachy ocynkowanej (z zewnątrz dodatkowo zabezpieczonej antykorozyjnie) i wypełnienia z niepalnej wełny mineralnej grubości min 50 mm, jednak jak wspomnieliśmy wyżej jest to tylko zaproszenie do zapoznania się z naszymi możliwościami. 

Anmeldung

INDUSTRIEHALLEN
BÜROGEBÄUDE
HOTELS

Dostępne sekcje funkcjonalne:

 • Filtracja: filtr działkowy od G3 do F9, 
 • Filtracja: filtr kieszeniowy od G3 do F9, 
 • Filtracja: filtry elektrostatyczne, węglowe, metalowe
 • Dezynfekcja: lampy UV
 • Wentylacja: wentylatory promieniowo-osiowe z silnikami AC z falownikami lub EC, wentylatory promieniowe 
 • Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy, wymiennik krzyżowy, odzysk glikolowy, recyrkulacja, wymiennik obrotowy (również z rotorem higroskopijnym lub sorpcyjnym),
 • Podgrzewania powietrza: nagrzewnica wodna lub elektryczna, moduł gazowy, wymienniki współpracujące z rewersyjną pompą ciepła  
 • Chłodzenie powietrza: chłodnice wodne lub z bezpośrednim odparowaniem; możliwość pracy z rewersyjną pompą ciepła  
 • Nawilżanie: nawilżacz wodny, nawilżacz parowy elektrodowy lub rezystancyjny
 • Tłumienie hałasu: tłumiki o długości kulisy 600, 900, 1200 lub 1800 mm

Entdecken Sie alle Vorteile

Andere in dieser Kategorie

Kontaktieren Sie uns!

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Wojciech Olszak
REGION ZACHÓD
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Szostak
REGION CENTRUM
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Andrzej Rosiecki
REGION WSCHÓD
Siedziba firmy
REGION PÓŁNOC
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mikołaj Przekwas
REGION PÓŁNOC
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
Artur Rathnów
CENTRALE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE
Oder hinterlassen Sie Ihre Daten. Wir werden auf Sie zurückkommen!